Komunitní centrum
Roma Tanvald

Spolek byl založen v roce 2012 za účelem zlepšení kvality života místních Romů. Největší část našeho působení zaujímá komunitní práce, jejíž cílem je aktivní zapojení Romů do občanského života. Snažíme se působit tak, aby mladá generace Romů pochopila, že jsou naší budoucností. Tím myslíme, aby převzala zodpovědnost za svůj život, a tak z něho vydala maximum, čímž zlepší nejen svou budoucnost, ale také celkový pohled na romskou komunitu.

Cílem spolku je zvýšení aktivity a kompentence Romů pro zlepšení řešení problémů, zlepšení vzájemných vztahů s majoritou, snížení negativního hodnocení Romů, odstranění předsudků a bariéry mezi Romy a majoritou.